RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Világbajnokságra az alábbi részvételi feltételek elfogadása esetén lehet belépni.

A Világbajnokságon nézőként résztvevő személy a sportrendezvény területére történő belépésével elfogadja az alábbiakat:  

A sportról szóló 2004. évi I. törvény értelmében a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léphet be, ha nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer, vagy más bódító hatású szer befolyása alatt, nem tart magánál szeszesitalt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy egyébként jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,  nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt, vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát.

A versenypályára (vízbe) bemenni (fürdeni, vízbe ugrani, beevezni) szigorúan tilos, ennek megtörténte esetén a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség a versenyt megszakíthatja. A sportrendezvény területére állatot bevinni tilos!

A szurkolók csak oly módon buzdíthatják versenyzőjüket, hogy azzal a verseny többi résztvevőjét ne zavarják. Elektromos, pneumatikus eszközök (duda, gigafon, stb.) szurkolásra nem használhatók.

A sportrendezvény területén dohányozni csak az erre kijelölt helyeken szabad.

A sportrendezvény területén drón használatára kizárólag a rendező jogosult.

A sportrendezvény rendjét megzavaró látogatót a rendezők a terület elhagyására kötelezhetik.

Azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletkeltő magatartást tanúsít, a szervezők a magatartás abbahagyására felszólítják, a felszólítás eredménytelensége esetén, illetve, ha a néző, kísérő nem tartja be a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat és olyan tevékenységet folytat, amely a sportrendezvényt megzavarja vagy meghiúsítja, illetve a sportrendezvényen résztvevők – beleértve a nézőtársakat is – testi épségét, továbbá vagyoni javait károsítja, vagy veszélyezteti, a sportrendezvény helyszínéről a szervező eltávolítja.

A személyekben vagy anyagi értékben okozott károkért – amennyiben azok a nézők, kísérők felelőtlen magatartásából erednek – felelősséget nem vállalunk.

A sportrendezvényről készülő kép- és hangfelvételekben, televíziós, internetes élő és rögzített adás során Ön is feltűnhet, ezekkel kapcsolatban nem léphet fel semmilyen követeléssel a rendezőkkel vagy a felvétel készítőivel szemben. A belépéssel hozzájárul, hogy a felvételeket a Világbajnokság rendezője a kajak-kenu sportág népszerűsítésére felhasználja.

A Világbajnokság rendezője:
Magyar Kajak-Kenu Szövetség